The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1 / 2014  
         
  Article:   THE ADMINISTRATIVE CONTENTIOUS "OVERTURNED" BETWEEN RETROGRADE AND VISIONARY / CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV „RĂSTURNAT” ÎNTRE RETROGRAD ŞI VIZIONAR.

Authors:  OVIDIU PODARU.
 
       
         
  Abstract:   Contenciosul administrativ „clasic” presupune un litigiu prin care particularul, în calitate de reclamant, încearcă să corijeze excesul de putere al administraţiei publice (pârâtul). Există însă situaţii atipice în care reclamant este un organ administrativ, în vreme ce destinatarul actului dobândeşte calitatea de pârât. Aceste situaţii sunt neobişnuite întrucât, de regulă administraţia, beneficiind de privilegiul prealabilului, nu are nevoie să se adreseze instanţei de judecată pentru a restabili legalitatea, putându-şi face singură „dreptate”, în mod unilateral. Prezentul studiu îşi propune să cerceteze această situaţie pornind de la analiza celor mai frecvente situaţii întâlnite în practica judiciară, respectiv să răspundă la întrebarea: contenciosul „răsturnat” reprezintă un pas înainte sau un pas înapoi faţă de abordarea clasică a acestuia?

Cuvinte cheie: contencios administrativ, reclamant şi pârât, privilegiul prealabilului.
 
         
     
         
         
      Back to previous page