The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1 / 2003  
         
  Article:   EFFECTS OF ENTRY INTO FORCE OF THE LAW NR.7/1996 CADASTRE AND REAL ESTATE ADVERTISING ON PRESCRIPTION PURCHASE 10 TO 20 YEARS.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Uzucapiunea sau prescripţia achzitivă este naşterea unui drept real asupra unui imobil prin posedarea lui de către o persoană în condiţiile şi termenul prevăzute de lege. Dobândirea dreptului real de către persoana care posedă imobilul este, în primul rând, o sancţiune împotriva titularului iniţial al dreptului real, care manifestă indiferenţă faţă de situaţia imobilului, acesta rămânând în posesia unei alte persoane. Pe de altă parte, uzucapiunea vine să clarifice anumite situaţii juridice incerte, transformând aparenţa într-un drept de proprietate cert.  
         
     
         
         
      Back to previous page