The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1 / 2003  
         
  Article:   PRESCRIPTION PURCHASE IN THE NEW BOOKS LAND SYSTEM .

Authors:  MARIAN NICOLAE.
 
       
         
  Abstract:  Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobilare1, care reglementează noul sistem al cărţilor funciare destinate să înlocuiască toate cele trei sisteme de publicitate imobiliară aplicate în ţara noastră până la data intrării sale în vigoare, nu cuprinde dispoziţii speciale în materia prescripţiei achizitive, aşa cum o făcea Decretul-lege nr.115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare. Potrivit art. 28 din noua lege: “Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale sunt opozabile faţă de terţi fără înscrierea în cartea funciară, când provin din succesiuni, accesiune, vânzare silită şi uzucapiune. Aceste drepturi se vor înscrie în prealabil, dacă titularul înţelege sã dispună de ele.  
         
     
         
         
      Back to previous page