The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1 / 2003  
         
  Article:   TECHNICAL STANDARDS IN CONCEPTION PROF. DOCENT DR. TUDOR DRĂGANU.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Pornind de la faptul că dreptul are o mare virtualitate la expansiune asupra tuturor categoriilor de relaţii sociale începând cu relaţiile cele mai intime cum sunt cele de familie, relaţiile dintre soţi, relaţiile dintre părinţi şi copii până la cele mai complexe şi tehnice, cum sunt energia atomică, cucerirea spaţiului cosmic, dezvoltarea electronicii, a electrotehnicii, prof. Tudor Drăganu a abordat printre multiplele sale preocupări şi problema locului normelor tehnice în contextul normelor sociale.  
         
     
         
         
      Back to previous page