The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1 / 2003  
         
  Article:   CONSTITUTION AND CONSTITUTIONALITY – THE CONCEPTION OF PROFESSOR TUDOR DRĂGANU.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Domnul profesor Tudor Drăganu, devenit el însuşi o instituţie a dreptului, şi-a dăltuit semnul său distinctiv în ambianţa doctrinei juridice româneşti printr-o operă care înmănunchează exemplar toate valorile substanţiale ale unei adevărate doctrine, şi care se sprijină pe ea însăşi. O doctrină împărtăşită cu generozitate şi inegalabilă sau poate revoltătoare modestie, specifică însă numai acelor oameni care, deşi nu râvnesc la recunoaştere, admiraţie şi respect, toate acestea li se arată pretutindeni şi totdeauna, pentru că pur şi simplu li se cuvin, ca fapte naturale, ca dovezi de luciditate şi de bun simţ.  
         
     
         
         
      Back to previous page