The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1 / 2003  
         
  Article:   CONTRIBUTION OF PROF. DR. TUDOR DRĂGANU TO GROUNDING ADMINISTRATIVE COURT ROMANIAN INSTITUTION IN THE POSTWAR PERIOD.

Authors:  IOAN SANTAI.
 
       
         
  Abstract:  Ar fi greu de realizat un portret ştiinţific complet al distinsului prof. univ. dr. Tudor Drăganu, precum şi o circumscriere exactă a dimensiunilor vastei sale opere juridice, în contextul mai general al dreptului public românesc posbelic, fără o abordare, fie ea şi sumară, a remarcabilei sale contribuţii în materia contenciosului judecătoresc asupra administraţiei publice, adică a contenciosului administrativ.  
         
     
         
         
      Back to previous page