The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1 / 2002  
         
  Article:   NULLITY.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Contrar celor reţinute de prima instanţă, în sensul că, la data încheierii contractului de închiriere au fost respectate toate condiţiile cerute de lege pentru validitatea oricărei convenţii, instanţa de apel a reţinut că, dimpotrivă, la momentul încheierii acestuia lipsea o condiţie esenţială cerută de art. 948 C.civ. şi anume obiectul juridic, raportat la spaţiul ce făcea obiectul locaţiunii cu privire la care acelaşi locator încheiase un alt contract de închiriere cu termen de valabilitate până la demolarea construcţiilor.  
         
     
         
         
      Back to previous page