The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1 / 2002  
         
  Article:   INSOLVENCY.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Lipsa contestaţiei debitoarei asupra încetării plăţilor nu înlătură obligaţia judecătorului sindic de a examina, pentru deschiderea procedurii în condiţiile art. 31 alin. 7 L. 64/1995, îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 29 cu privire la îndreptăţirea creditoarei de a solicita declanşarea procedurii colective. Deschiderea procedurii în condiţiile art. 31 alin. 7 este subordonată prin urmare dovedirii de către autorul cererii introductive a calităţii de creditor, titular al unei creanţe certe, lichide şi exigibile împotriva debitorului, care a încetat plăţile pe o durată mai mare de 30 de zile de la scadenţă.  
         
     
         
         
      Back to previous page