The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1 / 2002  
         
  Article:   CLAIM REAL ESTATE ADVERTISING SYSTEM LAND BOOKS – TWO BOOKS FOR THE SAME INDIVIDUAL OPEN FLAT LAND.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Prin sentinţa civilă nr. 4123/26 mai 2000 a Judecătoriei Cluj Napoca, pronunţată în dosarul nr.12789/1999, a fost admisă acţiunea civilă exercitată de reclamanta P.N. împotriva pârâţilor P.D.şi soţia acestuia P.E., dispunându-se evacuarea necondiţionată a pârâţilor din ap. 21 situat pe str. Mehedinţi nr. 21 Cluj Napoca, cu nr.top. 23464/S/XXI, înscris în CF ind.nr. 79912 Cluj Napoca, fiind obligaţi pârâţii sã-i plătească reclamantei 78.000 lei cheltuieli de judecată, constatându-se că reclamanta a renunţat la judecarea petitului privind constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare al pârâţilor, formulat şi faţă de pârâţii P.I.şi H.A.  
         
     
         
         
      Back to previous page