The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1 / 2001  
         
  Article:   INSOLVENCY.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Curtea de Apel, admiţând recursul B.R.D-Sucursala Dâmboviţa şi a societăţii ELECTRONICA S.A., a casat cu trimitere sentinţa nr. 646/8.09.1999 a Tribunalului Dâmboviţa, prin care s-a aprobat raportul final întocmit în conformitate cu art. 35 L. 64/ 1995 de către judecătorul sindic în cauza privind lichidarea judiciară a bunurilor societăţii comerciale GOLDING STAR S.R.L. Tribunalul a respins capătul de cerere privind răspunderea administratorilor asociaţi şi a directorului executiv, de a suporta o parte din pasivul societăţii.  
         
     
         
         
      Back to previous page