The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1 / 2001  
         
  Article:   THE NATIONALIZED HOUSE. TESTAMENT.

Authors:  MIRCEA-DAN BOB.
 
       
         
  Abstract:  Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Cluj-Napoca, reclamantele RLM şi KSD au chemat în judecată pârâţii BL şi BE, solicitând a se dispune: anularea testamentului autentificat sub nr. 1121/15 octombrie 1997, a se constata că masa succesorală după defunctul MN, decedat la 5 decembrie 1997 se compune din dreptul de proprietate asupra imobilului din Cluj-Napoca str. Horea, nr. 5, ap. 21, înscris în C.F. 125954 Cluj, reclamantele având calitatea de moştenitoare ale defunctului; reducţiunea testamentului la cotitatea disponibilă.  
         
     
         
         
      Back to previous page