The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA ARTIUM - Issue no. 1 / 2019  
         
  Article:   CHRONICLE – CRONICĂ: ALMA MATER NAPOCENSIS INTO THE PASSAGE OF TIME / ALMA MATER NAPOCENSIS, SUB SEMNUL TIMPULUI.

Authors:  NICOLAE SABĂU.
 
       
         
  Abstract:  
Published Online: 2019-12-15
Published Print: 2019-12-30
pp. 195-210
VIEW PDF: FULL PDF

În „cronica” de față, nu voi scrie doar despre specificitățile de meșteșug, în sensul măiestriei picturilor și desenelor lui Liviu Vlad, mai exact „italiana” Fortuna critica din preambulul monografiilor artistice dar și a discursurilor de la vernisaje, capitol realizat cu multă acribie de un alt maestru, de data aceasta al logosului, precum Ovidiu Pecican, sub inspiratul generic, Rama unei biografii artistice, de la începutul minunatului volum îngrijit și „asistat” de medicul iubitor de artă, „Lumină și locuri, desen și culoare”, articol ce adună pasaje din cronicile istoricilor și criticilor de artă clujeni, scrise și publicate în reviste și ziare de-a lungul timpului (Viorica Guy Marica, Gh. Arion, Mircea Ţoca, Alexandra Rus, Gheorghe Mândrescu, Livia Drăgoi, Nicolae Sabău, Vasile Radu, Miron Scorobete etc.), ci mă voi opri asupra istoriei obiectivelor ilustrate.
 
         
     
         
         
      Back to previous page