The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA ARTIUM - Issue no. 1 / 2018  
         
  Article:   DAS ZIEL, DAS NEUE ZIEL AND OSTLAND CULTURAL AND ART REVIEWS – “PLATFORMS OF A CREATIVE GENERATION” / DIE KUNST – UND KULTURZEITSCHRIFTEN DAS ZIEL, DAS NEUE ZIEL UND OSTLAND – „FOREN EINER SCHAFFENSFREUDIGEN GENERATION”.

Authors:  GUDRUN-LIANE ITTU.
 
       
         
  Abstract:  Revistele de cultură şi artă Das Ziel, Das neue Ziel şi Ostland –„platforme ale unei generaţii creative”. În atmosfera de entuziasm care se instalase după încheierea Primul Război Mondial, la Braşov au apărut revistele de artă şi cultură Das Ziel/Ţinta şi Das neue Ziel/Ţinta nouă, iar la Sibiu Ostland/Ţara de la răsărit, cu scopul de a oferi cititorilor posibilitatea familiarizării cu creaţiile modernismului şi ale avangardei. Aceste publicaţii îşi propuneau totodată să ofere tinerilor creatori platforme de exprimare. Dificultăţile economice precum şi conservatorismul publicului au dus la dispariţia rapidă a celor trei periodice, care în ziua de azi sunt rarităţi bibliofile. În ciuda scurtei lor apariţii, Das Ziel, Das neue Ziel şi Ostland au avut o contribuţie incontestabilă în dezvoltarea artei plastice a germanilor din Transilvania în perioada interbelică.

Cuvinte-cheie: reviste de cultură şi artă, perioada interbelică, Transilvania, Braşov, Sibiu, artă plastică
 
         
     
         
         
      Back to previous page