The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA ARTIUM - Issue no. 1 / 2017  
         
  Article:   PAINTER AND MASTER CARL DÖRSCHLAG (1832–1917) AND HIS CIRCLE OF FOLLOWERS / DER MALER UND PÄDAGOGE CARL DÖRSCHLAG (1832-1917) UND DER KREIS SEINER SCHÜLER.

Authors:  GUDRUN-LIANE ITTU.
 
       
         
  Abstract:  
DOI: 10.24193/subbhistart.2017.06

Published Online: 2017-12-15
Published Print: 2017-12-30
pp. 107-124

FULL PDF

Pictorul şi pedagogul Carl Dörschlag (1832–1917) şi cercul discipolilor săi. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea a avut loc o reformă a sistemului de învăţământ confesional evanghelic, reformă ce rezerva educaţiei estetice şi desenului un loc central. Noul program a fost pus în practică de doi pedagogi de excepţie, de Ludwig Schuller (1826-1906) din Carintia (Austria) şi de Carl Dörschlag (1832-1917) din Hohen Lukow, landul Mecklenburg (Germania). Primul, sosit în Transilvania în 1857, a ocupat postul de profesor de desen la gimnaziul din Sighişoara; iar cel de-al doilea, sosit în 1862, a funcţionat la Reghin, Mediaş, iar din 1871 la Gimnaziul Evanghelic din Sibiu. Carl Dörschlag studiase la Academia de Artă din Berlin şi a practicat un stil artistic impregnat de idealurile clasice, academiste, caracterizat prin rigoare, acribie a desenului şi armonie cromatică. Sub îndrumarea lui Dörschlag s-au pregătit tinere talente precum Arthur Coulin (1869-1912), Robert Wellmann (1866-1946), Fritz Schullerus (1866-1898), Michael Fleischer (1869-1938), Octavian Smigelschi (1866-1912), Hermine Hufnagel (1864-1897) şi fiica sa, Anna Dörschlag (1869-1947). Plecând la studii la şcoli de artă, respectiv Academii de artă central-europene, aceşti tineri au făcut faţă cu brio exigenţelor impuse şi au adoptat tendinţele artistice predominante la sfârşitul sec. al XIX-lea. Profesorul Dörschlag a rămas în legătură cu foştii săi elevi, le-a urmărit evoluţia, s-a bucurat de succesele lor, a suferit atunci când acestea se lăsau aşteptate şi a pledat pentru acordarea de burse. Cunoscuţi ca „Cerc al lui Dörschalg” (Dörschalg-Kreis), tinerii au trimis ani de-a rândul lucrări la expoziţiile sibiene, indiferent unde se aflau la momentul organizării acestora. Au fost primii artişti moderni din sudul Transilvaniei care, prin activitatea lor expoziţională şi educativă, au transformat Sibiul într-un veritabil centru artistic.

Cuvinte cheie: reforma învăţământului, Carl Dörschlag, pictor, profesor, Cercul lui Dörschlag, Arthur Coulin, Robert Wellmann, Fritz Schullerus, Michael Fleischer, Octavian Smigelschi, Hermine Hufnagel, Anna Dörschlag.
 
         
     
         
         
      Back to previous page