The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA ARTIUM - Issue no. 1 / 2010  
         
  Article:   BOOK REVIEWS - DRAGOŞ NĂSTĂSOIU, ARTA GOTICĂ ÎN ROMÂNIA, EDITURA NOI MEDIA PRINT, BUCUREŞTI, S. A. [2010 ?], 143 P.

Authors:  VALENTIN TRIFESCU.
 
       
         
  Abstract:  Este în firea lucrurilor ca o tânără grupare de istorici de artă medievişti să se impună în istoriografia de specialitate, şi să aducă o viziune nouă asupra patri¬mo¬niului artistic din Transilvania, Moldova şi Ţara Românească. Datoria generaţiei noastre este aceea de a se elibera definitiv de con¬cepţiile naţionaliste, autohtoniste şi marxiste, prin intermediul unor lucrări temeinice, care să nu lase loc abordărilor diletante ori super¬ficiale. Numai prin profesionalism vom avea puterea de a îndrepta greşelile trecute şi de a ne evidenţia punctul de vedere. Apariţia volumului Arta gotică în România ne de¬monstrează faptul că lucrurile nu au luat-o deloc pe făgaşul normal. Impresia este aceea că tinerii istorici de artă români sunt tentaţi să scrie lucrări de vulgarizare, frumos ambalate şi tipărite în tiraje de masă, lăsând la o parte acribia şi orgoliul cercetătorului în favoarea beneficiilor mercenarului. Acest fel de a face meseria de istoric de artă pare să se transforme într-o soluţie de succes şi într-un nou capitol istoriografic. Spunem acestea, deoarece cartea doamnei Dana Jenei , pe care o recenzăm în numărul prezentei reviste, îşi găseşte un pandant în cartea domnului Dragoş Năstăsoiu.  
         
     
         
         
      Back to previous page