The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA ARTIUM - Issue no. 1 / 2010  
         
  Article:   BOOK REVIEWS - DANA JENEI, PICTURA MURALĂ GOTICĂ DIN TRANSILVANIA, EDITURA NOI MEDIA PRINT, BUCUREŞTI 2007, 126 P.

Authors:  VALENTIN TRIFESCU.
 
       
         
  Abstract:  Pictura murală gotică din Transil¬vania nu s-a bucurat în istoriografia de artă românească de o atenţie pe măsura impor¬tanţei sale. Puţini au fost aceia care s-au aple¬cat asupra subiectului. Ei se numără pe dege¬tele de la o mână sau, mai corect spus, este vorba de I. D. Ştefănescu, Virgil Vătăşianu, Vasile Drăguţ şi Marius Porumb.* Ultimii ani au adus, în literatura de specialitate dar şi în cea istorică, o serie de articole şi studii cu caracter monografic în care tentele naţionaliste şi autohtoniste s-au diluat sau au dispărut complet. Ba mai mult, restaurările şi decapările recente au scos la iveală o mulţime de picturi murale inedite care nu au fost încadrate ştiinţific în fenomenul artistic transilvănean şi central european. Pe scurt, se simţea nevoia apa¬ri¬ţiei unei noi abordări care să actualizeze între¬gul material ştiinţific adunat până acum, şi să valorizeze ultimele picturi scoase la lumina zilei.  
         
     
         
         
      Back to previous page