The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA GEOGRAPHIA - Issue no. 1 / 2008  
         
  Article:   MEMORY OF DOCUMENTS.

Authors:  GRIGOR P. POP.
 
       
         
  Abstract:  Titlul demersului de faţă, preluat din lucrarea „Gh. Racoviţă , Ana-Maria Stan, Memoria documentelor. Cooperarea franco-română la Universitatea din Cluj, oglindită în arhiva lui Emil Racoviţă, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca (318 p. + 8 p. de Reproduceri în facsimil)”, asupra căreia procedăm în însemnările ce urmează, ne-a prilejuit, pe de o parte, să subliniem strădania şi meritul deosebit al celor doi autori de a aduce la lumină unele dintre semnificativele documente ale strălucitului savant Emil Racoviţă (1868-1947), corespunzătoare perioadei 1920-1944, iar pe de alta să arătăm însemnatul rol avut de eminentul dascăl universitar şi întemeietor de ştiinţă (Biospeologia) în preocuparea neostoită privitoare la asigurarea cu personal didactic şi de cercetare de înaltă valoare didactică şi ştiinţifică a Institutului de Geografie a Universităţii din Cluj, încă din întâii ani de la începuturile sale pe meleagurile româneşti ale Transilvaniei (1919). În ceea ce priveşte prima problemă, fără a intra într-o analiză prea detaliată (aceasta cu scopul de a lăsa loc şi altora dintre noi pentru a se apleca asupra bogatului material documentar pus la îndemâna cititorilor), este de apreciat ştiinţa şi travaliul depus de către dr. Gh. Racoviţă şi dr. Ana-Maria Stan de valorificare prin tipărire a unui important volum de documente (scrisori, telegrame, adrese, rapoarte, contracte sau convenţii, articole de ziar etc.) privind cooperarea franco-română la Universitatea din Cluj, oglindită în arhiva lui Emil Racoviţă.  
         
     
         
         
      Back to previous page