The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EPHEMERIDES - Issue no. 2 / 2006  
         
  Article:   JÜRGEN HABERMAS – ETHIC OF THE DISCOURSE.

Authors:  ŞTEFAN MELANCU.
 
       
         
  Abstract:  Jürgen Habermas este, fără îndoială, unul dintre filosofii cei mai reprezentativi din gândirea actuală, un adevărat punct de reper pentru dezbaterea filosofică a prezentului, iar etica discursului pe care o întemeiază se constituie într-una din abordările cele mai impozante ale filosofiei morale actuale. Impozantă, în sensul în care reinteroghează o întreagă arie filosofică – de la moştenirea neokantiană şi neohegeliană, până la manifestările actuale ale postructuralismului, neoaristotelismului şi neopragmatismului; impozantă în ideea în care repune în discuţie repere ce ţin de istoria modernităţii, teorii ale societăţii, ale psihologiei şi ale dreptului deopotrivă; impozantă, în acelaşi timp, prin energicele conceptualizări formulate în configurarea problematicii morale actuale – de la chestiunile de fondare a normelor la procedurile argumentative privind alegerile axiologice, de la problematica limbajului şi pragmatica acestuia la principiul autocomprenhesiunii şi, în cele din urmă, la arhitectura unei etici fondate pe principiile cognitivismului şi universalismului, singura capabilă, în viziunea lui Habermas, să facă faţă provocărilor complexe ale lumii actuale. Complexitatea acestei abordări impune însă, credem, mai întâi desfăşurarea principalelor repere privind opera filosofică a lui Jürgen Habermas.  
         
     
         
         
      Back to previous page