The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EPHEMERIDES - Issue no. 1 / 2012  
         
  Article:   BOOK REVIEW - OVIDIU PECICAN, AVALON: GREETING HISTORIOGRAPHICAL, CA PUBLISHING HOUSE, CLUJ-NAPOCA, 2011.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Cartea Avalon: întâmpinări istoriografice, scrisă de cunoscutul profesor şi istoric clujean Ovidiu Pecican, apare în peisajul istoriografic românesc ca o noutate, ca fiind „altceva”, este un alt mod de a scrie şi în special de a scrie istorie, care atrage şi impresionează numaidecât cititorul. Acest lucru poate fi observat încă din partea de început a lucrării, când autorul evită folosirea omniprezentelor formule „Introducere”, „Studiu introductiv”, „Argument”, astfel că lucrarea debutează cu aşa-numita „Intrare”. Scriitorul Ovidiu Pecican explică încă din debutul cărţii motivaţia alegerii titlului: „Avalon”, fiind „o insulă din legenda arthuriană, faimoasă pentru merele ei frumoase”, menţionată încă din 1136 în relatarea lui Geoffrey of Monmouth, Historia Regum Britanniae, ca locul unde regele Arthur „a fost luat” pentru a se reface de pe urma bătăliei de la Camlann (p. 12). Prin urmare, lucrarea Avalon: întâmpinări istoriografice, poate fi pentru publicul cititor locul în care are posibilitatea să se retragă în vederea lecturării unor interesante şi inovative judecăţi de valoare, în care îşi poate reface starea spirituală şi intelectuală.  
         
     
         
         
      Back to previous page