The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EPHEMERIDES - Issue no. 1 / 2012  
         
  Article:   BOOK REVIEW - GELU NEAMTU, ANTI-ROMANIAN GENOCIDE DOCUMENTS FOR AFTER-AGES OF TRANSYLVANIA: 1848-1849, ARGONAUT PUBLISHING HOUSE, CLUJ-NAPOCA, 2009.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Cartea Documente pentru viitorime privind genocidul antiromânesc din Transilvania: 1848-1849, al cărei autor este istoricul Gelu Neamţu, exprimă din multitudinea de faţete ale revoluţiei de la 1848-1849 dimensiunea violenţelor dintre români şi maghiari. Lucrarea, apărută la Editura Argonaut din Cluj-Napoca, în anul 2009, are nu mai puţin de 300 de pagini. Trebuie remarcat că, deloc întâmplător, ţinând cont de menirea pe care autorul doreşte să o confere cărţii, aceasta a văzut lumina tiparului în cadrul Seriei „Istorie. Documente. Mărturii”, fiind structurată pe trei capitole sugestive din această perspectivă: capitolul I „Expediţia de represiune a maiorului Gál împotriva revoluţionarilor români din comitatul Arad şi Zarand”; capitolul II „Eroii şi martirii români din părţile Aradului şi Bihorului la 1848” şi ultimul capitol „Corespondenţa lui Artemiu Publiu Alexi cu George Bariţiu şi «Din pomelnicul martirilor români de la 1848-1849»”. Cele trei capitole fiind precedate de o parte construită ca „Argument” şi de un consistent şi binevenit studiu introductiv.  
         
     
         
         
      Back to previous page