The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EPHEMERIDES - Issue no. 1 / 2008  
         
  Article:   COPYRIGHT ASSIGNMENT ON THE JOURNALISTIC MATERIAL.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Studiul de faţă tratează problematica drepturilor de autor în legislaţia română, abordată din perspectiva jurnalistului, fie el angajat sau freelancer. Necesitatea acestui articol este justificată de practica defectuoasă în ceea ce priveşte contractul de cesiune de drept de autor. Acest tip de contract, frecvent întâlnit în peisajul mediatic românesc, este utilizat, în mod absolut eronat, pentru a simula un contract individual de muncă. Obligaţiile părţilor, greşit înţelese în urma acestei interpretări legale, îmbină aspecte de dreptul muncii cu aspecte ale dreptului civil, în vreme ce clauzele referitoare la obiectul contractului, cele mai importante clauze dealtfel, sunt exact cele care cauzează nulitatea contractului. În cele ce urmează vom realiza o prezentare a dreptului de autor, a conţinutului şi obiectului acestui drept, atât din perspectiva recomandărilor legale naţionale, cât şi din perspectiva practicilor internaţionale. Von analiza, de asemenea, pe baza câtorva exemple, clauzele cele mai frecvent întâlnite în practică referitoare la obiectul contractului reţinând motivele pentru care acestea cauzează nulitatea contractului. La final vă propunem un remediu legal.  
         
     
         
         
      Back to previous page