The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EPHEMERIDES - Issue no. 1 / 2004  
         
  Article:   TENDENCIES IN THE ROMANIAN AUDIOVISUAL LEGISLATION.

Authors:  HORAŢIU DAMIAN.
 
       
         
  Abstract:  Prezenta comunicare analizează impactul pe care evoluţia post-1989 a societăţii româneşti a avut-o asupra mass-media audiovizuale, în special a televiziunii. Este prezentată pe scurt situaţia din celelalte ţări ale blocului estic (Polonia, fosta Cehoslovacie, Ungaria, Bulgaria), modul în care au fost structurate legislaţiile specifice, precum şi câteva evoluţii mai importante în domeniul audio¬vizual. Apoi se analizează situaţia din România, transformările suferite de acest segment al presei române, modificările actelor normative în domeniul televiziunii publice, a autorităţii de reglementare, precum şi o serie de aspecte specifice ale acestei legislaţii. De asemenea, s-a încercat surprinderea unor probleme ridicate de schimbările în domeniu (de exemplu, publicitatea audiovizuală) precum şi modul în care acestea sunt soluţionate de legislaţia în vigoare. Comunicarea are în vedere legislaţia audiovizuală românească de până la 31 octombrie 2003.  
         
     
         
         
      Back to previous page