The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Issue no. 2 / 2006  
         
  Article:   EXPERIMENTAL STUDY CONCERNING THE POSSIBLE INVOLVEMENT OF THE PHYSICAL THERAPIST IN THE PREVENTION AND RECOVERY OF YOUNG PEOPLE WHO TAKE DRUGS.

Authors:  BALINT TATIANA, BALINT GHEORGHE, OCHIANĂ NICOLAE, OCHIANĂ GABRIELA.
 
       
         
  Abstract:  Studiu experimental privind posibilităţile de implicare a Kinetoterapeutului în prevenirea şi recuperarea tinerilor consumatori de droguri. În România, drogurile reprezintă o problemă relativ nouă, apărută după 1990. Dup această perioadă, deschiderea graniţelor şi slăbirea coerciţiei din partea statului, a făcut posibilă pătrunderea drogurilor, iniţial sub forma drogurilor, apoi sub forma consumului. Mijloacele mass – media anunţă numărul din ce în ce mai mare de tineri implicaţi în consumul de droguri.Pornind de la ideea complexităţii cauzelor şi efectelor consumului de droguri, am abordat pe parcursul acestei cercetări, atât aspectele bio-psiho-sociale, cât şi cele practice legate de importanţa, rolul şi locul kinetoterapeutului în recuperarea tinerilor consumatori de droguri.Studiul urmăreşte o nouă perspectivă care încearcă să scoată în evidenţă rolul/locul kinetoterapeutului în programul de tratament al toxicomanului. Din echipa multidisciplinară, care se poate ocupa de reabilitarea fizică, psihică şi socială a consumatorului de droguri, trebuie să facă parte şi kinetoterapeutul, care prin mijloacele kinetoterapeutice, poate să contribuie la recuperarea fizică şi psihică a consumatorului de droguri.  
         
     
         
         
      Back to previous page