The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Issue no. 2 / 2006  
         
  Article:   TENNIS GAME – BEYOND ENTERTAINMENT.

Authors:  COSMIN MIHAI MOCA.
 
       
         
  Abstract:  Jocul de tenis – mai presus de diverstiment. Începutul în orice domeniu al vieţii profesionale, personale sau sociale are în vedere finalitatea şi nivelul de reuşită în domeniul respectiv. În mod asemănător în jocul de tenis prin finalitate se înţelege câştigarea fiecărui punct ceea ce în final va conduce spre victorie. În cele ce urmează am încercat o prezentare succintă a tenisului profesionist şi a celui amator accentuând asemănările şi diferenţele dintre ele. Jocul de tenis de tip amator este acel tip de activitate independentă de orice constrângeri şi al cărei unic scop este acela de a oferi momente plăcute şi de relaxare. Spre deosebire de tenisul profesionist, tenisul pentru amatori are avantajul de a putea fi practicat până la vârste înaintate în concursurile de „ old-boys” şi nu numai. Avantajele practicării jocului de tenis sunt evidente la toate etapele biologice ale fiinţei umane. Dintre acestea menţionăm: o copilul îşi îmbunătăţeşte sănătatea fizică şi psihică o în stilul de joc al juniorului se pot observa cu uşurinţă manifestări ale propriei personalităţi o tânărul are şansa de a scăpa de surplusul de energie atât de caracteristic vârstei o adulţii îşi îmbunătăţesc pe lângă sănătatea proprie şi capacitatea de muncă o vârsta a treia câştigă respectul şi admiraţia lumii sportive Ca să rezumăm am putea spune că practicarea oricărui sport înseamnă dincolo de toate o preocupare sănătoasă pentru o viaţă dinamică. Este adevărat că tenisul pentru amatori poate părea o naivitate din perspectiva profesionistului. La polul opus se află tenisul de performanţă. Ar trebui să începem prin a încerca să dăm o definiţie a performanţei. Performanţa înseamnă înainte de toate o disciplină superioră de comportament dezvoltată în unităţi de timp exacte. În al doilea rând performanţa înseamnă obţinerea de rezultate bune în competiţii, înseamnă să fi cel mai bun între cei buni. Menţinăm aici şi super-performanţa acel amestec de rezultate obţinute în diferite întreceri internaţionale şi valoare sportivă. Cei care au ales să practice jocul de tenis la un nivel performant pe lângă avantajele menţionate anterior mai au şi multe alte beneficii cum ar fi: o ei reuşesc să dea o formă materială concretă efortului lor fizic o îşi disciplinează modul de viaţă o au un stil de viaţă sănătos o se obişnuiesc cu lupta sportivă Beneficiile jucătorului de tenis profesionist sunt imense şi ele se pot întâlni la toate nivelele vieţii sale sociale şi sportive. Din punct de vedere social el câştigă anumite sensibilităţi; este admirat sau dimpotrivă invidiat de colegi, este protejat sau pedepsit şi oarecum se izolează de socitatea avidă de distracţii şi de nopţi pierdute preferând micro-societatea sportului. Dincolo de efortul individual mai este necesar şi efort material care nu este deloc de neglijat. Acesta este cu atât mai mare cu cât valoarea jucătorului este mai mare. Din punct de vedere psihologic se poate vorbi şi despre anumite schimbări benefice. Calităţi intelectuale şi afective încep să se manifeste şi dezvolte precum şi diferite trăsături de caracter. În final vorbind despre performanţă nu putem omite spectacolul oferit de concursurile oficiale care atrag, după cum se ştie, un public extrem de variat în ceea ce priveşte vârsta, preocupările şi nivelul de cultură.  
         
     
         
         
      Back to previous page