The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Issue no. 2 / 2006  
         
  Article:   PREPARATION OF TECHNICAL AND TACTICAL PERFORMANCE IN BIATHLON / PREPARATION TECHNIQUE ET TACTIQUE DANS LE BIATHLON DE HAUT NIVEAU.

Authors:  HOREA ŞTEFĂNESCU.
 
       
         
  Abstract:  Pregătirea tehnico-tactică în biatlonul de performanţă. Teoria şi practica au impus o creştere permanentă a încărcăturii în perioada de pregătire, pentru a atinge punctul de vârf în ultimele două săptămâni ale perioadei. În perioada de concurs, pe baza nivelului existent al rezistenţei aerobe (baza necesară pentru posibilităţile maximale ale rezistenţei anaerobe), trebuie să scadă încărcătura. Ritmul se caracterizează printr-o scădere şi creştere ondulatorie a încărcăturii: după fiecare două săptămâni de încărcare, urmează un ciclu de una sau două săptămâni de descreştere a încărcăturii. Aceste cicluri exprimă cele mai caracteristice ritmuri de încărcare în perioada de concurs, care este în dependenţă de cerinţele concrete ale calendarului sportiv şi a formei sportive. Macrociclul în care sunt incluse ciclurile periodice (mezociclurile şi microciclurile) reprezintă un ritm individual al încărcăturii fizice, fiziologice şi psihice. În fond, acest ritm stabileşte realizarea optimului în întreaga dezvoltare fiziologică, tehnică şi psihică a sportivului. Legile biologice şi legităţile funcţionale cărora li se subordonează funcţiile de bază ale organismului uman sunt aceleaşi şi definesc ceea ce este esenţial, fără însă a subestima deosebirile individuale care pot să completeze cel mai bine lucrul pe care îl dorim cu toţii, adică optimul pentru un anume sportiv. Cerinţele practice şi ştiinţifice demonstrează că prin aplicarea unui asemenea ritm de încărcare, se obţin cele mai bune rezultate de abia în săptămâna a patra din ciclu, sau în prima săptămână a ciclului următor. Iată de ce, planificarea antrenamentelor trebuie să se facă în aşa fel încât, concursurile cele mai importante să coincidă ca timp cu săptămâna a patra din ciclu, sau prima săptămână din ciclul următor. În cazul când concursurile sunt concentrate în lunile ianuarie-februarie, există şi alte variante ale aceluiaşi principiu de coborâre sau ridicare a nivelului încărcăturii cu 15-20%. Începând cu luna ianuarie, se impune o aplicare creatoare a acestor variante privind încărcătura pentru antrenament, care trebuie să ţină seama de condiţiile concrete, cât şi de cerinţele calendarului sportiv. Includerea microciclurilor pentru ridicarea nivelului de rezistenţă generală în scopul stabilizării funcţionale şi psihice schimbă ritmul, atât în ce priveşte intensitatea şi volumul, cît şi creşterea sau scăderea încărcăturii în cadrul mezociclului. Includerea unor microcicluri din perioada de pregătire sunt uneori necesare. Trecerea din nou la activitatea de pregătire specială pentru un anumit concurs, impune o nouă întoarcere la cicluri care au caracterul şi sarcinile activităţii de concurs, adică munca de pregătire pentru concursul de obiectiv. Diferenţele individuale care există între sportivi, duc la obţinerea de rezultate diferite. Aspecte menţionate aici confirmă faptul că, deşi sunt aplicate aceleaşi forme de antrenament şi încărcătură, sportivii pot obţine rezultate diferite.  
         
     
         
         
      Back to previous page