The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Issue no. 2 / 2006  
         
  Article:   THE SPORT GAME AT CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS.

Authors:  PRODEA COSMIN.
 
       
         
  Abstract:  Jocurile sportive la deficienţii vizuali. Odată, Strabinsky a fost întrebat dacă şi este greu să compună muzică. Răspunsul a fost: "Ori e uşor, ori imposibil!". Dacă profesorul de educaţie fizică este întrebat: "Este uşor să inima copiilor pentru educaţie fizică?" Răspunsul ar putea fi: "nu este uşor întotdeauna, dar deloc imposibil". Cunoscând marile sarcini care stau în faţa activităţilor de educaţie fizică şi sport, a căror valoare socială este legată direct de contribuţia pe care o are în vederea îmbunătăţirii sănătăţii şi creşterii capacităţii de efort şi cunoscând realit atile prezente, putem elabora noi metode şi mijloace de acţionare în vederea obţinerii eficienţei dorite. În concepţia învăţământului modern profesorul apare într-o nouă viziune: să caute noi modalităţi de apropriere afectivă pentru a creşte factorul motivaţional care şi dirijeză pe elevi în procesul învăţării. Jocul sportiv asigură un cadru plăcut, antrenant, motivează pozitiv asimilarea noilor cunoştinţe şi contribuie efectiv la formarea priceperilor şi deprinderilor motrice, precum şi la dezvoltarea calităţilor motrice, într-un cuvânt la dezvoltarea moticităţii generale. În cazul copiilor nevăzători, educaţia prin joc urmăreşte să compenseze acele achiziţii rămase în urmă. Cea ce este foarte important este că jocul le dezvoltă coordonarea, orientarea în spaţiu, viteza, rezistenţa, capacitatea de generalizare, de aplicare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, precum şi sociabilitatea, spiritul de colectiv, încrederea în forţele proprii. Jocurile sportive pentru copii nevăzători sunt de mare însemnătate, dată fiind tendinţa spre sedentarism şi rigiditate a multor copii nevăzători şi posibilităţile prin aceste jocuri de ai deprinde cu mobilitatea normală a copiilor văzători. Prin jocuri sportive, fără să-i obosescă prea mult, pun în acţiune mişcări naturale simple, obiţinute ca: sărituri, prinderi etc., care intensifică sistemul muscular, aparatul circulator şi respirator, constituind totodată un bun mijloc de tranziţie a elevilor de la activitatea intelectuală la activitatea fizică, producând în acelaşi timp plăcere, voioşie, învioarare, odihnă. Prin stările emoţionale pe care le creează, ca şi prin deprinderile motrice pe care le dezvoltă, prin influenţele care le exercită asupra caracterului elevilor nevăzători (stăpânire de sine, hotărârea, perseverenţa), aceste jocuri sportive îi pregătesc pentru o viaţă cât mai normală, dezvoltă conduita elevilor în colectiv, disciplina, iniţiativa şi implicit atitudinea lor socială.  
         
     
         
         
      Back to previous page