The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Issue no. 2 / 2005  
         
  Article:   STUDY REGARDING THE NECESSARY QUALITIES TO ACQUIRE THE ACROBATIC EXERCISES AND THE IMPORTANCE GIVEN BY SCHOOL PUPILS TO THESE EXERCISES.

Authors:  PAŞCAN ADRIAN, PAŞCAN IOANA.
 
       
         
  Abstract:  Studiu privind calitãţile necesare însuşirii exerciţiilor acrobatice si importanţa acordatã de cãtre elevi acestor exerciţii. Studiul de faţã prezintã rezultatele investigaţiilor efectuate pe un eşantion reprezentativ de elevi din ciclul gimnazial, din judeţul Cluj, (N=440) privind calitãţile necesare însuşirii exerciţiilor acrobatice şi importanţa acordatã de cãtre elevi acestor exerciţii.S-a folosit ca metodã de cercetare ancheta prin chestionar scris. Cele douã întrebãri deschise, de opinie, dar şi de cunostinţe, au fost formulate în aşa fel, incât au lãsat celor investigaţi o totalã libertate în formularea rãspunsurilor.  
         
     
         
         
      Back to previous page