The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Issue no. 2 / 2005  
         
  Article:   HUMAN RESOURCES IN SPORT ORGANIZATIONS.

Authors:  CRISTIAN BATALI, GHEORGHE ROMAN.
 
       
         
  Abstract:  Resursele umane în organizaţiile sportive. Criticile la adresa primelor cercetări din domeniul managementului sportiv evidenţiau orientarea lor spre latura pur descriptivă şi lipsa fundamentării teoretice şi ştiinţifice. Managementul în sport se limita la domeniul educaţiei fizice şi la „administrarea” sportivilor. Este notabilă creşterea în ceea ce priveşte gradul şi modul de folosire, în managementul sportiv actual, a teoriilor, metodelor şi mijloacelor împrumutate din ştiinţele socio-umane şi economice. Noua filosofie a organizaţiilor evidenţiază rolul primordial al subsistemului resurselor umane (parte componentă a sistemului de management sportiv): „oamenii reprezintă organizaţia” (Manolescu, 2001).  
         
     
         
         
      Back to previous page