The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Issue no. 1 / 2006  
         
  Article:   RESISTANCE’S DEVELOPMENT IN 15-16 YEARS TROUGH SPECIFIC TESTS.

Authors:  MONEA DAN, POPOVICI CORNEL, MONEA CORNELIA.
 
       
         
  Abstract:  Determinarea rezistenţei la juniorii de 15-16 ani prin teste specifice. Lucrarea de faţă îşi aduce un aport important la dezvoltarea rezistenţei în jocul de fotbal la vârsta de 15-16 ani, vârstă la care se face tranziţia spre performantă şi marea performanţă, fiind un ghid reprezentativ pentru tinerii antrenori şi profesori în domeniul fotbalului. Cercetarea experimentală de tip constatativ (făcând parte din teza de doctorat) s-a desfăşurat în perioada 25-octombrie 2004 – 30 iunie 2005; am dorit să observăm dacă rezistenţa la efort creşte odată cu dezvoltarea somatică a subiecţilor. Au fost aplicate următoarele probe şi teste: naveta de rezistenţă (Testul Luc Leger), testul Cooper, naveta în trepte crescătoare, ridicări de trunchi din culcat dorsal, sărituri succesive cu desprindere şi aterizare pe ambele picioare, proba specifică.  
         
     
         
         
      Back to previous page