The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Issue no. 1 / 2006  
         
  Article:   GRIGORE BENETATO’S CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS.

Authors:  SIMONA TACHE, TRAIAN BOCU.
 
       
         
  Abstract:  Contribuţia lui Grigore Benetato la dezvoltarea educaţie fizice şi sportului universitar. Comemorarea a 100 de ani de la naşterea academicianului Grigore Benetato a oferit ocazia evocării, în cadrul unui simpozion omagial desfăşurat în cursul lunii decembrie 2005, a unei scurte prezentări biografice legate de activitatea sa didactică, ştiinţifică şi publicistică. Lucrarea scoate în evidenţă principalele preocupări în domeniul fiziologiei experimentale, valorificate atât în manuale tratate şi monografii de referinţă, comunicări ştiinţifice şi în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu din ţară şi străinătate. Ca o recunoaştere a meritelor ştiinţifice a fost ales membru al Academiei Române. Într-un capitol aparte se prezintă contribuţia academicianului Grigore Benetato la dezvoltarea educaţiei fizice şi sportului universitar, în calitate de apropiat colaborator al ilustrului profesor Iuliu Haţieganu.  
         
     
         
         
      Back to previous page