The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Issue no. 1 / 2000  
         
  Article:   ASPECTS OF SOCIAL INTEGRATION OF PERFORMANCED SPORTSMEN.

Authors:  BERARU VLAD.
 
       
         
  Abstract:  Aspecte ale integrării sociale a sportivilor de performanţă. Educaţia fizică, parte integrantă a tuturor programelor şcolare este considerată ca o activitate socială cu o importanţă crescândă în viaţa omului contemporan şi îndeosebi in pregatirea tinerei generaţii pentru viaţă. Mulţi oameni de ştiinţă şi cercetători văd în educaţie fizică şi sport activităţi prin care fiinţa umană poate fi in]ată atât pe plan biologic, cât şi pe plan psihologic, mai bine decât celelalte discipline si activităţi şcolare. Sportul s-a pus de-a lungul dezvoltarii socităţii, dar mai ales în socitatea contemporană (după al doilea Război Mondial), ca un factor de socializare complex şi puternic integrator prin instrucție, educație şi cultura, contibuind la dezvoltarea armonioasă a tineretului.  
         
     
         
         
      Back to previous page