The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Issue no. 1 / 2000  
         
  Article:   THE PSYCHOAFFECTIVE PROFILE OF STUDENTS OF THE ATHLETICS COLLEGE .

Authors:  IOAN JUDE.
 
       
         
  Abstract:  Profilul psihoafectiv al studenţilor Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport "George Bariţiu". Comunicarea sintetizează rezultatele investigaţiei psihologice asupra unui eşantion reprezentativ de studenţi (35%) ai Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii "George Bariţiu" din Braşov , anii I şi III, în perioada anului şcolar 1996-1997. Investigaţia are drept obiective surprinderea impactului educaţiei şi şcolarizării în planul formării şi consolidării personalităţii viitorilor absolvenţi ai acestei instituţii, în mod deosebit diagnosticarea unor elemente ce predispun spre o competenţă profesională şi didactică mai scăzută. În acest sens am apelat la metoda testării, prin aplicarea Testului de personalitate 16PF, urmărind cu prioritate parametrii psihoafectivi şi psihomorali ai personalităţii, parametrii relevanţi în cadrul viitoarei profesii ce o vor desfăşura absolvenţii acestei insituţii de învăţământ.  
         
     
         
         
      Back to previous page