The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Issue no. 1 / 2000  
         
  Article:   ENVIRONMENTAL AND HEREDITARY FACTORS THAT CAN INFLUENCE AND CONTROL TOP PERFORMANCE IN FEMININE ATHLETICS.

Authors:  MIRCEA NEAMŢU, ANA-MĂDĂLINA MARCU.
 
       
         
  Abstract:  Factori ereditari şi de mediu geografic ce pot influenţa şi dirija înalta performanţă în atletismul feminin. Lucrarea încearcă să găsească unele aspecte şi anumiţi factori suplimentari ce pot influenţa şi dirija procesul de selecţie şi parcurgere a etapelor în atletismul de mare performanţă. Au fost analizate rezultatele la nivelul junioarelor I şi senioarelor la nivelul recordurilor judeţene, privitor la rezultatele a peste 714 sportive grupate pe zone geografice precum şi rezultatele celor mai bune sportive ce au obţinut medalii la campionatele europene, mondiale şi olimpice. Analiza, interpretarea şi rezultatele unui experiment constatativ la nivelul junioarelor III vor completa cercetarea întreprinsă mai sus după care se vor trage concluziile.  
         
     
         
         
      Back to previous page