The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Issue no. 1 / 2000  
         
  Article:   ABOUT SOCIAL REPRESENTATION OF THE HIGH PERFORMANCE SPORTSMAN.

Authors:  ADRIAN POPESCU.
 
       
         
  Abstract:  Despre reprezentarea socială a sportivului de performanţă. Voit sau nu suntem instanţele ce promovează idei, valori, imagini etc. aparţinând sferei intime a profesiunii noastre. Acestea, preluate de către diverse medii şi "traduse" în propriile reprezentări sociale se vor întoarce sub forma de păreri, judecăţi, valorizări. La rândul nostru ne formăm şi restructurăm permanent această reprezentare, iar şcoala are puternice valenţe formative cu pondere substanţială în generarea acestora.  
         
     
         
         
      Back to previous page