The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA BIOLOGIA - Issue no. 2 / 2000  
         
  Article:   RECENZIE - CERCETăRI FITOSOCIOLOGICE şI PALINO-LOGICE îN ZONA SOVATA-PRAID-DEALU.

Authors:  IOAN POP.
 
       
         
  Abstract:  Rod al unei laborioase activităţi de cer-cetare, prezentul studiu botanic, efectuat în perimetrul platoului vulcanic Sovata-Praid-Dealu, contribuie cu date noi, atât la cunoaş-terea florei şi vegetaţiei actuale, cât şi a celei postglaciare, reconstituită pe baza analizei sporopolenice a turbei din mlaştinile aferen-te acestei regiuni. Lucrarea este structurată judicios în 8 părţi interdependente, reliefând necesitatea valorificării raţionale a potenţialului vegetal din regiunea cercetată, în vederea conser-vării în condiţii optime atât a genofondului, cât şi a unor biocenoze caracteristice, care adăpostesc numeroase specii relictare, cu un deosebit interes fitogeografic.  
         
     
         
         
      Back to previous page