The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA BIOETHICA - Issue no. 2 / 2015  
         
  Article:   BOOK REVIEW: HANS KUNG, LA MORT HEUREUSE, TRAD. JEAN-LOUIS SCHEGEL,EDITIONS DU SEUIL, SEUIL, 2015.

Authors:  IULIU-MARIUS MORARIU.
 
       
         
  Abstract:  Efervescent și protestatar, atipic și locvace, Hans Kung și-a creat în cea de-a doua parte a vieții sale imaginea unui teo-log valoros ce dorește să se individualize-ze și să se remarce prin convingerile sale revoluționare. Contestat de unii, aplaudat de alții, el rămâne, totuși o voce importan-tă a teologiei. Opiniile lui, fie ele de teolo-gie biblică, doctrină sau bioetică, se bucu-ră de o oarecare receptare și nu pot fi igno-rate de către specialiști. Între ele, cea pri-vitoare la eutanasie, argumentată cu multă pasiune întrucât frizează însăși evenimen-tul propriului său sfârșit, a suscitat intere-sul mediilor științifice și credem că îl va suscita în continuare. Fie că vor subscrie sau nu convingerilor lui, e important ca cercetătorii să le cunoască și să le analize-ze, ele putând oferi informații utile de natură psihologică, istorică sau sociologi-că cu privire la fenomenul morții și la evenimentele care l-au marcat pe autor.  
         
     
         
         
      Back to previous page