The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA BIOETHICA - Issue no. 2 / 2011  
         
  Article:   CURRENT ASPECTS OF THE CHRISTIAN FAMILY: FORNICATION, FERTILIZATION "IN VITRO" AND HOMOSEXUALITY / ASPECTE ACTUALE ALE FAMILIEI CREŞTINE: CONCUBINAJUL, FERTILIZAREA „IN VITRO” ŞI HOMOSEXUALITATEA.

Authors:  MARIAN PĂTRAŞCU.
 
       
         
  Abstract:  Familia, celula de bază a societăţii din toate timpurile, spre finele anilor ''50, a început să fie atacată periodic de către diferite probleme de ordin social, economic, moral şi spiritual. Această situaţie a fost posibilă deoarece părinţii urmăreau să-şi asigure, lor şi familiilor lor, o viaţă mai bună, o viaţă mai decentă şi mai mult decât atât, urmăreau să asigure o bună educaţie şi pregătire tinerelor caractere şi personalităţi. În acest fel, aşa-zisa educaţie „cei şapte ani de acasă”, începe să fie deteriorată şi odată cu aceasta şi noua generaţie de tineri şi împreună cu ea, întreaga societate. Însăşi întemeierea unei familii are de suferit, deoarece se înregistrează un fenomen numit „coabitare”. Acesta este un stil de viaţă imoral şi ilogic, aparent fără griji şi responsabilităţi. Dar, în realitate, aceste griji şi responsabilităţi sunt mult mai numeroase şi mai deranjante, din punct de vedere psihologic şi social. Relaţiile dintre bărbat şi femeie, bine plăcute înaintea lui Dumnezeu, sunt acele relaţii care au fost încheiate cu binecuvântarea Bisericii, prin Sfânta Taină a Cununiei, cea care ajută tânărul cuplu să depăşească toate obstacolele şi greutăţile vieţii. Altă problemă apărută în societatea contemporană o constituie reproducerea asistată. Aceasta este o metodă de reproducere folosită de acele cupluri care au probleme de fertilitate, însă, această metodă scoate în evidenţă probleme de ordin juridic şi etic şi evidenţiază aspecte medicale şi religioase. În acest context, este bine cunoscut cazul Louis Brown, primul copil creat prin fertilizarea „in vitro”, pe data de 25 iulie, 1978.

Cuvinte cheie: Personalitate, Coabitare, Responsabilităţi, Fertilizare „in vitro”, Homosexualitate, Reproducere
 
         
     
         
         
      Back to previous page