The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA BIOETHICA - Issue no. 1 / 2008  
         
  Article:   UNIVERSAL DECLARATION ON BIOETHICS AND HUMAN RIGHTS (TRANSLATION MARIA ALUAŞ).

Authors:  MARIA ALUAȘ.
 
       
         
  Abstract:  În luna octombrie a anului 2005, Conferinţa generală UNESCO a adoptat Declaraţia universală despre bioetică şi drepturile omului. Pentru prima dată în istoria bioeticii, statele membre şi comunitatea internaţională, s-au angajat să respecte şi să aplice principiile fundamentale ale bioeticii enunţate într-un text. Declaraţia prevede principii privind demnitatea umană, drepturile omului şi libertăţile fundamentale şi recunoaşte interdependenţa care există între etică şi drepturile omului în domeniul specific al bioeticii. Paralel cu această, Conferinţa generală UNESCO a adoptat şi o rezoluţie prin care cere statelor membre să nu precupeţească niciun efort în aplicarea principiilor enunţate şi să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea difuzării pe o scară cât mai largă a acesteia.  
         
     
         
         
      Back to previous page