The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA BIOETHICA - Issue no. 1 / 2008  
         
  Article:   HUMAN CONTINGENCY IN AGE OF GENETIC MANIPULATION (TRADUCERE MARIA ALUAŞ).

Authors:  ALESSIO MUSIO.
 
       
         
  Abstract:  Tema contingenţei omului constituie un fel de leit-motiv al gândirii filosofice, dar în ultimii ani cercetarea cu privire la această temă a suferit – după cum vom vedea – o modificare. Dar ce înseamnă termenul “contingenţă”? În mod clasic acest termen desemnează condiţia proprie a tot ceea ce e posibil să cunoaştem, şi, prin urmare, şi condiţia omului. Astfel, se spune că omul, ca orice organism empiric, este ceva ce există, dar care ar putea foarte bine să nu existe, deci ceva ce nu are un motiv să existe în sine, prin urmare spunem că pentru a exista omul depinde altul.  
         
     
         
         
      Back to previous page