Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.4 din 2011  
         
  Articol:   EFECTELE HIPOXIEI ACUTE MODERATE ŞI EXPUNERII ACUTE LA OZON ÎN PERFORMANŢELE DE EFORT LA ŞOBOLANI / THE EFFECT OF ACUTE MODERATE HYPOXIA AND ACUTE OZONE EXPOSURE ON EXERCISE PERFORMANCE IN RATS.

Autori:  UGRON ÁGNES.
 
       
         
  Rezumat:  Efectele hipoxiei acute moderate şi expunerii acute la ozon în performanţele de efort la şobolani. Obiective: S-au investigat efectele expunerii acute la hipoxie hipobară şi efectul expunerii acute la ozon asupra performanţelor de efort în normoxie normobară. Materiale şi metode: Cercetările au fost efectuate pe 4 loturi de şobolani albi masculi rasa Wistar (n = 10 animal/ lot), cu greutate de 280-300 g: Lotul I. – control, efort fizic în condiţii de normoxie; Lotul II. - expuse la hipoxie moderată acută (corespunzător altitudinii 2500 m) şi la efort în normoxie; Lotul III. - expuse la O3 acut şi la efort în normoxie; Lotul IV. – combinaţie între O3, hipoxie moderată acută şi efort în normoxie; Expunerea simulată s-a făcut la camera hipobarică timp de 3 zile, 20 de ore pe zi la 2500 m. Expunerea la ozon s-a făcut timp de 3 zile, zilnic 5 min. Loturile au fost antrenate zilnic în normoxie. Pentru capacitatea maximă aerobă de efort s-a aplicat testul de înot, momentele investigate fiind T1,T2 şi T3 Rezultate: La toate loturile au loc creşteri semnificative ale capacităţii maxime de efort pe parcursul celor 3 zile, faţă de valorile iniţiale (T1). La lotul II, expus preefort stresului hipoxic, se constată scăderi ale capacităţii maxime de efort, care sunt semnificative în T3 comparativ cu lotul I, III. şi IV.La lotul III, expus preefort la O3, se constată creşteri semnificative ale capacităţii maxime de efort în toate momentele, comparativ cu lotul I. şi II. La lotul IV, expus preefort stresului combinat: O3, hipoxie hipobară, se constată creşteri semnificative ale capacităţii maxime de efort în toate momentele, comparativ cu lotul I., II şi III. Concluzii: Hipoxia acută moderată limiteză capacitatea maximă de efort la şobolani în condiţii de normoxie normobară. Expunerea acută la O3 determină o creştere semnificativă ale capacităţii maxime de efort la şobolani în condiţii de normoxie normobară. Asociaţia expunerii acute la O3 şi la hipoxia acută moderată determină o creştere semnificativă ale capacităţii maxime de efort la şobolani. Este recomandată folosirea expunerii acute la O3 pentru creşterea capacităţii de efort, în condiţii de normoxie normobară.

Cuvinte cheie : expunere acută, hipoxia hipobară, ozon, efort.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă