Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.3 din 2022  
         
  Articol:   EFECTELE PRACTICĂRII JOCULUI DE BEACH HANDBALL LA NIVEL FIZIOLOGIC ASUPRA JUCĂTORILOR DE HANDBAL JUNIOR. / THE PHYSIOLOGICAL EFFECTS PLAYING BEACH HANDBALL HAS ON JUNIOR HANDBALL INDOOR PLAYERS.

Autori:  PAUL OVIDIU RADU, MACRA-OȘORHEAN MARIA-DANIELA, RODICA CRISTINA PETRUȘ, VLAD ALEXANDRU TOMA.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbeag.67(3).25

Received 2022 September 20; Revised 2022 September 27; Accepted 2022 September 28; Available online 2022 November 20; Available print 2022 December 20.
pp. 89-96

VIEW PDF

FULL PDF

Abstract. Jocul de Beach Handball este o ramură sportivă nouă care a luat naștere pe plajele din Italia la începutul anilor 1990 cu intenția de a face pregătirea fizică a jucătorilor de handbal mult mai dinamică pe perioada verii. Obiective. Obiectivul principal al studiului a fost conturarea statusului fiziologic al sportivilor supuși unor serii de antrenamente organizate de Beach Handball și determinarea efectelor fiziologice în urma aplicării jocului de Beach Handball în pregătirea jucătorilor de handbal la nivel de juniori. Materiale și metode. Am propus evaluare stării sportivilor prin metode invazive, cum ar fi determinarea valorii unitare a acestora. Rezultate. Datele numerice obținute în urma determinărilor efectuate au fost prelucrate cu testul t Student pentru valori neperechi asociat cu corecția lui Welch. Semnificația statistică a fost stabilită la un P asociat < 0.05 (probabilitate > 95%). Comparația s-a efectuat între media valorilor inițiale și media valorilor finale, pentru toți markerii biochimici dozați. Datele sunt exprimate ca medie ± ES (eroarea standard a mediei). Prelucrarea statistică a datelor s-a efectuat folosind softul GraphPad Prism 5. Concluzii. Introducerea antrenamentelor de Beach Handball în programul de pregătire al jucătoarelor de handbal (indoor) nu influențează statusul fiziologic a acestora.

Key words: handbal pe plajă, juniori, stare fiziologică.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă