Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.2 din 2022  
         
  Articol:   SISTEMUL DIDACTIC UNIVERSITAR ONLINE, CU 7 MODULE, CUANTIFICAT CU PUNCTE DE EXPERIENȚĂ (XP), LA INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR, MODUL DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ / ONLINE UNIVERSITY TEACHING SYSTEM, WITH 7 MODULES, QUANTIFIED WITH EXPERIENCE POINTS (XP), IN COMPUTER-ASSISTED TRAINING, PSYCHO-PEDAGOGICAL TRAINING MODULE.

Autori:  REMUS VĂIDĂHĂZAN, IULIA JULEAN, ADINA MOHOLEA.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbeag.67(2).15

Received 2022 July 12; Revised 2022 July 20; Accepted 2022 July 21; Available online 2022 June 30; Available print 2022 August 30.
pp. 87-96

VIEW PDF

FULL PDF

Abstract: Sistemul didactic universitar online, cu 7 module, cuantificat cu puncte de experiență (XP), la instruire asistată de calculator, modul de pregătire psihopedagogică. În studiul de față s-a construit un sistem didactic gamificat structurat pe 7 module. Fiecare modul de instruire a oferit studenților teme obligatorii și teme facultative. Au fost proiectate pentru acest sistem didactic un număr de 53 de teme didactice, distribuite pe cele 7 module, dintre care 23 de teme au fost obligatorii, iar 30 de teme au fost facultative. Fiecare temă a avut un număr echivalent de puncte de experiență (XP). Rezolvarea corectă a fiecărei teme aducea studentului calificativul “admis” și XP echivalent. S-a verificat, prin evaluarea sistemului implementat, nivelul general de atractivitate și percepțiile studenților asupra nivelului de pragmatism și asupra aspectului hedonic. Cercetarea noastră ne-a arătat că gradul de atractivitate al acestui sistem a fost suficient de mare astfel încât să ne motiveze pentru implementarea lui și în viitor. Stimularea și inovația pe care o aduc un astfel de sistem sunt puncte forte care pot promova implicarea în activitatea didactică, dar trebuie căutate modalități foarte eficiente care să condiționeze corect trimiterea unui număr cât mai mare de teme didactice.

Key words: sistem didactic, puncte de experiență, instruire asistată de calculator, învățământ, online
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă