Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.2 din 2022  
         
  Articol:   GRADUL DE SATISFACȚIE AL ELEVELOR DE LICEU DUPĂ PRACTICAREA PROGRAMELOR SPECIFICE DE AQUAGYM CA ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ / HIGH SCHOOL FEMALE STUDENTS’ SATISFACTION DEGREE AFTER PRACTICING SPECIFIC AQUAGYM PROGRAMS AS AN EXTRACURRICULAR ACTIVITY.

Autori:  CARMEN-MARIANA GEORGESCU (BĂRȚĂGUI-GEORGESCU), DORINA ORȚĂNESCU, MARINA IORDĂCHESCU (ELENA), MARIA OANA JURCA.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbeag.67(2).14

Received 2022 April 27; Revised 2022 July 20; Accepted 2022 July 21; Available online 2022 June 30; Available print 2022 August 30.
pp. 73-86

VIEW PDF

FULL PDF

Abstract: Gradul de satisfacție al elevelor de liceu după practicarea programelor specifice de aquagym ca activitate extracurriculară. Introducere. Mediul acvatic oferă numeroase oportunități de exerciții fizice, cu accent pe obținerea de performanțe sportive, precum și o serie de efecte benefice în comparație cu cele oferite de mediul terestru. Adaptarea biologică la exercițiile specifice aquagym-ului, susținută de proprietățile fizice ale mediului acvatic, este răspunsul organismului la stimuli fizici care provoacă modificări ameliorative ale funcțiilor corpului. Noutatea activității și relativa facilitate a acestei forme de practicare a exercițiului fizic a stimulat și motivat participantele la un program de aqugym, desfășurat în anul școlar 2021-2022, semestrul I. Obiectiv. Afirmația noastră este susținută de rezultatele obținute în urma aplicării unui chestionar de satisfacție care și-a propus să evidențieze impactul activității ludico-recreative acvatice, respectiv a aquagym-ului și eficiența mijloacelor selecționate în cadrul programelor operaționale asupra capacității motrice și funcționale. Materiale și metode. Studiul a inclus 37 de eleve de liceu cu vârsta cuprinsă între 16-17 ani de la Colegiul Național „Carol I” Craiova. Pentru optimizarea capacității motrice a elevelor s-a alcătuit un program de exerciții specifice aquagym-ului, desfășurat timp de 12 ședințe, cu o durată de 50 de minute. La sfârșitul programului a fost aplicat un chestionar de opinie vizând gradul de satisfacție al elevelor de liceu cu privire la conținutul ședințelor de aquagym. Rezultate. Aplicarea chestionarului de satisfacție a evidențiat avantajele practicării aquagym-ului pornind de la beneficiile bio-motrice, cum ar fi creșterea flexibilității, echilibrului și forței musculare, către aspecte ce conturează îmbunătățirea unor componente ale calității vieții. Rezultatul prezentei anchete confirmă faptul că programul de aquagym a fost apreciat de eleve, care, au conștientizat efectele pozitive obținute. Concluzii. Participarea la programele specifice aquagym-ului a evidențiat nevoia de îmbunătățire a ofertei educaționale la disciplina educație fizică și a racordării conținuturilor lecțiilor la opțiunile elevilor. Din analiza rezultatelor chestionarului se remarcă faptul că elevele apreciază mai mult conținutul recreativ, mai puțin efectele asupra capacității motrice și în mod surprinzător, un procent foarte mic au apreciat efectele asupra modelării corporale.

Key words: program aquagym, capacitate motrică, sisteme de acționare, satisfactie, elevele de liceu
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă