Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.2 din 2017  
         
  Articol:   STUDIU REFERITOR LA ACTIVITATEA FIZICĂ DESFĂȘURATĂ DE STUDENȚII DIN ANII ÎNTÂI ȘI DOI AI UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA/STUDY REGARDING THE PHYSICAL ACTIVITY PERFORMED BY FIRST AND SECOND YEAR’S STUDENTS ENROLLED AT THE BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITY IN CLUJ-NAPOCA.

Autori:  SEPTIMIU ORMENIȘAN, MARIA-DANIELA MACRA-OŞORHEAN, PAUL OVIDIU RADU, RADU ADRIAN ROZSNYAI.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbeag.62(2).14

Published Online: 2017-06-30
Published Print: 2017-06-30

VIEW PDF: STUDY REGARDING THE PHYSICAL ACTIVITY PERFORMED BY FIRST AND SECOND YEAR’S STUDENTS ENROLLED AT THE BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITY IN CLUJ-NAPOCA

Studiu referitor la activitatea fizică desfășurată de studenții din anii întâi și doi ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Introducere: Odată ce studenții intră în sistemul de învățământ superior, preocuparea de a face activitate fizică este mai mică în comparație cu cea efectuată în sistemul preuniversitar. Autorii au decis să realizeze acest studiu aplicat pe studenții din anii I și II pentru care educația fizică este obligatorie și de a identifica cu adevărat cauzele pentru care aceștia nu mai sunt atrași de activitatea fizică, fiind inconștienți de faptul că aceasta „influențează în mod favorabil asupra lor prin întărirea organismului, ascuțindu-le mintea și dezvoltându-le deprinderi de socializare”. Obiectivele cercetării: Obiectivele s-au axat pe atingerea gradului de implicare a studenților din anii I și II ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în activitățile fizice, indiferent dacă sunt organizate de mediul universitar sau nu, al doilea aspect reprezentând percepția studenților asupra dotării materiale profesionale și atractivității orelor de educație fizică și sport. Materiale și metode: Pentru colectarea datelor s-a folosit un instrument Google (chestionar online) distribuit prin rețelele de socializare și completat de 1.485 studenți ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Concluzii și recomandări: Studenții doresc să se implice în activități sportive universitare, altele decât orele de curs, cu condiția ca acestea să fie organizate și comunicate într-un mod profesionist. Recomandăm ca pe viitor, cadrele didactice să cuprindă într-o oră de educație fizică și elemente motivaționale pentru practicarea activității fizice benevole, aducând la cunoștință, în prezența studenților, beneficiile pe care le oferă acestea.

Cuvinte-cheie: studenți, activitate fizică, Universitatea Babeș-Bolyai.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă