Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2022  
         
  Articol:   ROLUL MEDIATOR AL TEHNICILOR DE RELAXARE JACOBSON ÎN RELAȚIA DINTRE ANXIETATE ȘI PERFORMANȚA JUCĂTOARELOR DE HANDBAL / THE MEDIATING ROLE OF JACOBSON RELAXATION TECHNIQUES IN THE RELATIONSHIP BETWEEN ANXIETY AND PERFORMANCE OF FEMALE HANDBALL PLAYERS.

Autori:  RALUCA MARIA PETRUȘ, MACRA-OȘORHEAN MARIA-DANIELA, PAUL OVIDIU RADU, RODICA CRISTINA PETRUȘ.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbeag.67(1).04

Article history: Received 2022 March 04; Revised 2022 April 11; Accepted 2022 April 11; Available online 2022 March 30; Available print 2022 May 30.
©2022 Studia UBB Educatio Artis Gymnasticae. Published by Babeş-Bolyai University.
pp. 39-46

VIEW PDF

FULL PDF

Abstract: Rolul mediator al tehnicilor de relaxare jacobson în relația dintre anxietate și performanța jucătoarelor de handbal. Una dintre cele mai discutate relații în psihologia sportului este relația dintre anxietatea competitivă și performanța sportivă. Problemele abordate în această lucrare se referă la starea afectivă a jucătoarelor competitive și legătura acesteia cu eficacitatea/realizarea jocului pe termen lung. Obiective. În această cercetare, autorii, și-au propus să studieze modul în care un grad ridicat de anxietate afectează eficiența jocului echipei SCM Gloria Buzău și în ce măsură nivelul de anxietate, și implicit, de performanță, poate fi modificat în mod benefic prin utilizarea metodei Jacobson. Metode și mijloace. Pentru realizarea acestui studiu a fost aplicat în contextul practicării sporturilor de performanță chestionarul SAS-2, un instrument multidimensional care măsoară caracteristicile cognitive și somatice legate de anxietate. Pentru analiza datelor obținute s-a utilizat software-ul de analiză SPSS Statistics V.20, realizându-se astfel o analiză de regresie multiplă, cu anxietatea ca predictor și eficiența ca și criteriu. Pentru a surprinde efectul metodei Johnson asupra performanței sportivilor, a fost utilizat testul de analiză ANOVA mixtă bidirecțională de tip 2x2. Rezultate. În urma acestei analize se remarcă următoarele aspecte: eficiența și anxietatea se corelează puternic, în sens invers, cu un coeficient de corelație negativ între cele două variabile, r = -0.902. Această corelație are o semnificație statistică puternică (sig. < 0.001). Am observat că există o corelație puternică, pozitivă, între nivelul de control al emoțiilor dobândit în urma terapiei și a nivelului de performanță în joc, r = 0.96, rezultatul fiind semnificativ statistic (sig. < 0.001). Concluzii. S-a confirmat faptul că o anumită tehnică de relaxare, aplicată în mod consecvent pe o perioadă suficientă de timp, conduce la o îmbunătățire a calității jocului sportivilor. Astfel, în urma tehnicilor de relaxare Jacobson aplicate pe jucătoarele de handbal, s-a observat o creștere a nivelului de performanță atât la sportivele anxioase, cât și la cele cu o anxietate mai scăzută.

Key words: anxietate, performanță, handbal, metoda Jacobson
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă