Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2014  
         
  Articol:   OBSERVAREA, MANEVRAREA ŞI CONTROLUL VARIABILELOR SELECTATE ŞI APLICATE SUBIECŢILOR ÎN STUDIUL PILOT / THE OBSERVATION, THE HANDLING AND THE CONTROL OF THE SELECTED VARIABLES APPLIED TO THE PILOT STUDIES’ SUBJECTS.

Autori:  EMILIA FLORINA GROSU.
 
       
         
  Rezumat:  VIEW PDF: THE OBSERVATION, THE HANDLING AND THE CONTROL OF THE SELECTED VARIABLES APPLIED TO THE PILOT STUDIES’ SUBJECTS

Lucrarea de faţă este partea a -II- a a tezei de doctorat, respectiv studiul pilot. Cercetarea preliminară a fost structurată în trei etape, cu scopul de a verifica valoarea variabilelor manevrate şi de a înregistra răspunsurile subiecţilor cuprinşi în studiu. Obiective: - înregistrarea nivelului parametrilor investigaţi la testarea iniţială; - conceperea, selectarea şi aplicarea mijloacelor propuse ca variabilă independentă în experiment; - înregistrarea nivelului parametrilor investigaţi în testările intermediare; - prelucrarea şi interpretarea datelor obţinute. Metodele cercetării: - în cercetarea pilot s-au folosit următoarele metode: studiul materialelor bibliografice necesare , metoda observaţiei, metoda experimentală, metoda testelor, reprezentarea grafică, metoda statistică, metoda logică. Rezultate: În urma practicării exerciţiilor fizice sub forma gimnasticii aerobice, pe perioadă de un semestru, studentele care au format eşantioanele (experiment şi control) supuse cercetării, au fost testate la începutul cercetării şi după trei luni. Rezultatele obţinute la probele de control lungime de pe loc, mobilitate şi indicele de masă corporală au fost prelucrate statistic, iar analiza lor prezintă evoluţia indicilor obţinuţi de grupa experiment faţă de grupa de control. Concluzii:Analizând rezultatele obţinute pe parcursul cercetării pilot, putem spune că ele confirmă ipotezele cercetării pilot. Mijloacele şi metodele folosite în studiul pilot se dovedesc a fi bune astfel încât tragem concluzia finală că cercetarea poate continua.

Cuvinte cheie: studiul pilot,exerciţii fizice, sănătate, variabila independentă.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă