Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2006  
         
  Articol:   ASPECTE PRIVIND INFLUENŢELE GIMNASTICII AEROBICE DE INTREŢINERE ASUPRA MODELĂRII MORFOPLASTIEI CORPORALE.

Autori:  DOBRESCU TATIANA, RAŢĂ GLORIA.
 
       
         
  Rezumat:  Aspecte privind influenţele gimnasticii aerobice de intreţinere asupra modelării morfoplastiei corporale. Practicarea organizată a exerciţiului fizic de către persoanele de diverse vârste este necesară, având influenţe generale asupra organismului uman. Gimnastica aerobică a reuşit, prin multiplele sale efecte, să devină o formă de activitate motrică model. Gimnastica aerobică reprezintă un mijloc cu valenţe multiple asupra organismului şi o formă eficientă de optimizare a lecţiilor cu scop didactic. Activitatea aerobică, prin mijloacele şi metodele aplicate, are rezultate deosebite din punct de vedere pedagogic, biologic, psihic şi social. Dezvoltarea echilibrată a grupelor musculare contribuie la îmbunătăţirea morfoplastiei corporale, la realizarea unui corp puternic, sănătos. Rezultatele superioare obţinute de practicantele din grupa experimentală la majoritatea indicilor vizaţi atestă eficienţa mijloacelor aplicate în cadrul experimentului. Acest lucru confirmă ipoteza lucrării.Mijloacele create şi aplicate în experiment în fiecare lecţie s-au dovedit benefice pentru modelarea morfoplastiei corporale. Accesibilitatea lor şi atractivitatea acestora au condus la creşterea interesului participantelor pentru această activitate. În paralel cu acest demers, cursantele au căpătat cunoştinţe noi, utile pentru continuarea activităţii în afara programului organizat. Influenţele pozitive reflectate în îmbunătăţirea indicilor morfoplastiei corporale, în schimbarea vizibilă a aspectului fizic, au condus la o conştientizare a participantelor asupra necesităţii efectuării sistematice a exerciţiilor pentru părţile "cu probleme", deci, iată un argument convingător pentru practicarea gimnasticii aerobice. Răspunsurile la chestionarele administrate persoanelor de sex feminin relevă faptul că, acestea sunt conştiente de: influenţa benefică a gimnasticii aerobice pentru sănătate şi modelarea morfoplastiei corporale, identificând şi alte influenţe ca: dezvoltarea capacităţii fizice, relaxare neuro-psihică, creştere  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă