STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA
 
RECENZARE
   
         
         
   
  DESCRIEREA PROCESULUI DE RECENZARE  
           
  Articolele sunt recenzate de către 2 specialisti, care completează un formular de recenzie standard. Sugestiile acestora sunt trimise autorului, pentru eventuale modificări. Recenzorii nu cunosc numele autorului, la fel cum autorul nu cunoaşte numele recenzorilor (double blind review system).  
           
           
 

 

REFERAT DE EVALUARE ASUPRA STUDIULUI/ ARTICOLULUI PREZENTAT
REDACŢIEI STUDIA UBB THEOLOGIA CATHOLICA SPRE PUBLICARE

                                         


Titlul lucrării:

 

      În urma lecturării articolului mai sus precizat, acesta este evaluat după cum urmează:

Punctaj pe criterii; se marchează cu un X căsuţa corespunzătoare

(de la 1-5, unde  1 = punctaj minim, 5 = punctaj maxim)

1

2

3

4

5

1. Titlul
(titlul este clar şi reflectă conţinutul articolului)

 

 

 

 

 

2. Rezumatul şi cuvintele cheie
(rezumatul sintetizează clar conţinutul articolului, iar cuvintele cheie sunt pertinente)

 

 

 

 

 

3.Obiective şi metodologie

(obiectivele articolului sunt clar enunţate şi alegerea metodei de lucru – justificată)

 

 

 

 

 

4. Relevanţa temei pentru domeniu

(tema este abordată specific şi este relevantă pentru domeniu)

 

 

 

 

 

5. Structura
(articolul este corect structurat, cuprinzând o introducere şi concluzii pertinente)

 

 

 

 

 

6. Coerenţă şi rigurozitate
(tema este urmărită consecvent pe tot parcursul lucrării şi tratată riguros)

 

 

 

 

 

7. Stil personal, originalitate
(articolul prezintă un punct de vedere personal şi presupune elemente de originalitate)

 

 

 

 

 

8. Bibliografia utilizată
(literatura este atent selectată, bine valorificată, bogată şi actuală pentru tema tratată)

 

 

 

 

 

9. Citarea bibliografiei
(referinţele bibliografice sunt corecte şi unitare, respectând normele revistei)

 

 

 

 

 

10. Vocabularul
(vocabularul utilizat este de nivel academic, fără incoerenţe şi greşeli gramaticale)

 

 

 

 

 

Suma punctelor

 

 

 

 

 

PUNCTAJ GENERAL

 

Puncte forte, puncte slabe, recomandări:

Puncte forte ale articolului: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Puncte slabe ale articolului: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Recomandări de îmbunătăţire: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Concluzii (se bifează varianta aleasă):

Articolul se poate publica în forma iniţială

 

Articolul se poate accepta cu modificări minore

 

Recomand publicarea articolului numai cu modificările sugerate

 

Articolul este respins

 

 

Data evaluarii:                                                 Referent (nume, prenume, afiliere instituţională, semnătură)

 
           
     
           
 
1200