STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA

ISTORIC STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA

Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica este publicaţia ştiinţifică a Facultăţii de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. Ea a apărut ca răspuns la nevoia revigorării teologiei greco-catolice, în urma perioadei de interdicţie impusă de regimul comunist şi urmăreşte reluarea unei tradiţii recunoscute a Bisericii Române Unite (Greco-Catolice) de a fi o coloană a culturii naţionale. Ne propunem pentru aceasta publicarea unor articole pe teme de larg interes, după toate rigorile cercetării ştiinţifice. Desigur, acestea pot urmări atât actualitatea problematicii religioase, cât şi restituirea patrimoniului cultural al Bisericii noastre şi nu numai.

Revista apare din anul 1996 (an în care s-a publicat un singur număr), în perioada 1997-2005 cu o frecvenţă de cel puţin două numere pe an. Astfel, în anul 2002, 2003 şi 2004, datorită unor evenimente ştiinţifice ale facultăţii, au apărut trei, respectiv patru numere anual (2006 - 2012); Din anul 2013 sunt publicate anual două numere.

Revista cuprinde teme înscrise în marile domenii teologice (teologie biblică, dogmatică, morală, liturgică, teologie spirituală, artă creştină, filosofie religioasă, istoria Bisericii, arheologie creştină etc.). Structura revistei este în continuă dezvoltare, atât în ceea ce priveşte aria de interes, cât şi consolidarea caracterului ştiinţific.

1200