STUDIA IURISPRUDENTIA

ISTORIC STUDIA IURISPRUDENTIA

Studia Universitatis Babeş-Bolyai Iurisprudentia este seria juridică a revistei Studia Universitatis Babeş-Bolyai.

Revistă universitară de tradiţie, doreşte să reflecte cercetările şi punctele de vedere ale profesorilor Facultăţii de Drept din Cluj-Napoca şi ale colaboratorilor din ţară sau din străinătate ai acesteia. La baza oricărui material publicat stă numai raţionamentul ştiinţific obiectiv şi argumentarea coerentă, iar conţinutul angajează exclusiv pe autor.

Studia Universitatis Babeş-Bolyai Iurisprudentia este succesoarea Analelor Facultăţii de Drept din Cluj, apărută în anii '30 ai secolului trecut.

Revista îşi încetase apariţia în evenimentele celui de-al doilea război mondial, iar primul număr cu noua titulatură a apărut în 1955. Publicaţia a fost iniţial bianuală, apoi a devenit semestrială în anii '70-'80. După 1990, s-a revenit la apariţia bianuală iar din anul 2009 revista apare trimestrial.

 

 

1200